Schrijf u in voor De Susanna

Schrijf u in en maak uw voorkeur voor een bouwnummer in De Susanna kenbaar.

Inschrijfformulier


Met het invullen van dit inschrijfformulier, schrijft u zich in voor één van de appartementen in De Susanna - Op Eiland Oostenburg te Amsterdam. Wij vragen u vriendelijk dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen.

Toelichting op het inschrijfformulier:
  • Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijfformulier worden ingediend. Als u met uw partner koopt, dient u ook samen met uw partner het inschrijfformulier in te vullen;
  • Wanneer u vragen hebt over dit inschrijfformulier, dan kunt u contact opnemen met één van de makelaars van de De Susanna - Op Eiland Oostenburg;
  • De inschrijving is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als VORM Ontwikkeling B.V. verplichten zich niet tot (ver)koop over te gaan. Partijen kunnen aan de invulling van het inschrijfformulier geen rechten ontlenen;
De in dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de door ons gevoerde administratie en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

 
Pagina: vorige 1 2 3 4 volgende